Ondersteuning Erkenning Jobcoachorganisatie

Er komen steeds ‘moeilijkere' doelgroepen in beeld bij opdrachtgevers (UWV, gemeenten). Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, na plaatsing, vaak ook meer nazorg nodig dan gebruikelijk. Met voldoende begeleiding op de werkplek heeft een plaatsing meer kans op een duurzame voortzetting.

Begeleiding op de werkplek wordt veelal in de vorm van jobcoaching uitgevoerd.
Jobcoaching is bij UWV een instrument (geen re-integratietraject), waarvoor andere regels gelden. Zo werkt u als jobcoach op basis van een protocol. Uw afspraak met UWV is bijvoorbeeld 3 uur per week voor een klant voor een periode van 6 maanden. U ontvangt daarvoor een bedrag van ca. €75,- per uur (totaal ruim €5.000,-).

Jobcoaching is voor u een mooi instrument om uw plaatsingen duurzamer te maken. Maar het is ook een aardige bron van extra, duurzame inkomsten.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan uw bedrijf (minimaal 2 fte) ook een erkenning aanvragen bij UWV.

Deze erkenning kunt u ook gebruiken voor (het aanbevelen van) uw werk voor andere opdrachtgevers, zoals gemeenten. Het is immers de enige min of meer formele erkenning op dit gebied!

De mogelijkheid om een erkenning aan te vragen is op 1 april 2011 stilgezet door UWV. Maar met ingang van 1 november 2012 is het weer mogelijk om uw bedrijf aan te melden voor de UWV erkenning!

Re-integratiePartner heeft ervaring met het succesvol behalen van de erkenning. Wij zorgen er voor dat uw aanvraag binnen enkele weken bij UWV op het bureau ligt. En dan kunt u 3-6 weken daarna als jobcoach aan het werk.

Interesse in ondersteuning?

Neem vrijblijvend contact met ons op »

Aanbod voor zorgenvrije begeleiding

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.


Meer

UWV Inkoopkader 2016 definitief: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend is het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 van UWV definitief geworden. Daarmee is de inschrijving voor re-integratiebedrijven gestart. Zij hebben tot 15 mei de tijd om aan alle eisen en formaliteiten te voldoen. Het is wel weer even anders dan afgelopen jaren, maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.


Meer

Nieuw werkaanbod voor re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren. Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving: aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

Meer

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op uw maat.

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.


Meer

Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

Meer