Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

De aanbesteding was al eerder gestart in februari 2012, maar toen gaandeweg door UWV gestopt. De bestaande contracten zijn sindsdien een paar keer verlengd, maar per 2014 moeten er nu toch nieuwe komen.

Weinig ruchtbaarheid

Op de website van UWV is niets te vinden, behalve een algemene link naar Tenderned. Daar is de aanbesteding op 24 juni gepubliceerd. Die zoektocht kunt u zich besparen. Als u klikt op de link onderaan, dan kunt u de ‘Uitnodiging tot Inschrijving’ direct downloaden.

Digitale inkoopportaal

Let op. De ‘Uitnodiging tot Inschrijving’ geeft de grove lijnen aan voor deze Wajong aanbesteding. Wilt u weten welke doelgroepen er zijn, wat voor ervaring u voor welke Typen u nodig hebt, wat de concrete gunningscriteria zijn etc? Dan is het nodig om u in te schrijven op het digitale inkoopportaal Commerce-hub, dat UWV nu voor de tweede keer gebruikt.  

Alles voor 1 euro doen

UWV heeft geleerd van de laatste keer. In de aanbesteding ZW/AG was bijvoorbeeld een maximum te behalen puntentotaal van 100 opgenomen. Veel bedrijven namen het zekere voor het onzekere en ‘kochten’ zich hiermee in (althans men kwalificeerde zich voor de uiteindelijke lotingen). Dat maximum is er niet echt meer. Wie alles voor 1 euro wil doen, kan veel punten scoren, maar dat is niet realistisch. En dat betekent eigenlijk dat er geen maximaal te behalen puntentotaal is. Door ook de eindscore op 2 cijfers achter de komma af te ronden, zullen lotingen ook tot een minimum beperkt blijven.   

46 percelen

Er zijn 6 soorten re-integratietrajecten voor jonggehandicapte klanten

  1. afkomstig uit het Praktijkonderwijs;
  2. met verstandelijke beperkingen;
  3. met structurele functionele beperkingen van fysieke aard;
  4. met stoornissen in het autistisch spectrum;
  5. met structureel functionele beperkingen van psychische/psychiatrische aard;
  6. met een voortijdig afgebroken Re-integratietraject 

Vier daarvan zijn verdeeld in 11 districten, de nrs. 3. en 6. zijn landelijk. Dat maakt een totaal van 46 percelen.

277 kansen

Elk perceel is toegankelijk voor bedrijven met verschillende ervaring. UWV onderscheidt dit keer 3 Typen: zeer ervaren, ervaren en weinig of geen ervaring. Per Type zijn er contracten mogelijk. In totaal zijn dat er 277: 149 (54%) zeer ervaren, 84 (30%) ervaren en 44 (16%) niet ervaren.

Ervaring biedt meer kans 

Het aantonen van ervaring is geen gemakkelijke klus. Er zijn nogal wat regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. En dat moet ook bij UWV kloppen. 
Maar het is wel de moeite waard. U kunt daarmee in het ervaren of zeer ervaren Type inschrijven. En dat kan uw kans op succes (én prijs) belangrijk verhogen.

Zonder ervaring: Niet geschoten is altijd mis

Wie voor het gemak gaat of weinig tot geen ervaring heeft, kan altijd meedoen. Uw tijdsinvestering is beperkt (u hoeft geen ervaringen te documenteren). Als u intelligent gebruik weet te maken van de gunningscriteria, dan kunt u hoge ogen gooien.   

26 augustus

Op maandag 26 augustus om 18.00 uur moet alles binnen zijn bij UWV. Voor wie goed thuis is in de gang van zaken in de aanbestedingen van UWV én in het digitale inkoopportaal moet dat geen groot probleem zijn.

Advies gebruiken?

Re-integratiePartner is weer graag bereid u te adviseren en assisteren bij deze aanbesteding. Wij hebben voor augustus nog beperkt ruimte voor enkele bedrijven.

Mail uw verzoek naar info@re-integratiepartner.nl » en wij nemen zsm contact met u op.

 

Uitnodiging tot inschrijving
Re-integratie Jonggehandicapten UWV »


Datum: 02 Augustus 2013


« Terug naar het nieuwsoverzicht
Aanbod voor zorgenvrije begeleiding

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.


Meer

UWV Inkoopkader 2016 definitief: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend is het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 van UWV definitief geworden. Daarmee is de inschrijving voor re-integratiebedrijven gestart. Zij hebben tot 15 mei de tijd om aan alle eisen en formaliteiten te voldoen. Het is wel weer even anders dan afgelopen jaren, maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.


Meer

Nieuw werkaanbod voor re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren. Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving: aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

Meer

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op uw maat.

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.


Meer

Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

Meer