Het einde van re-integratie, uw keuze?

RE-INVENT RE-INTEGRATIE 2012!

Budgetten halveren, werkloosheid neemt toe, de rollen voor publiek en privaat veranderen. Er is veel gaande. Is het een gelopen race, het einde van de (private) re-integratiemarkt?
Op Re-Invent steken we de koppen bij elkaar. Ontdek ook wat de uitdagingen zijn, ga de verbinding met anderen aan, bepaal úw toegevoegde waarde en start met nieuwe oplossingen!

Hoe vitaal is de branche zelf?
U kunt er niet omheen. De re-integratiebranche is onderhevig aan grote veranderingen. De crisis en teruglopende publieke financiering aan de ene kant. Een nieuwe kijk op werk en op de arbeidsmarkt aan de andere kant.
Hoe om te gaan met deze sterk veranderende markt? Is het een grote bedreiging of zijn er ook kansen? Wat zijn de gevolgen van de Wet Werken naar Vermogen nu precies? Wat wordt de rol van mijn organisatie en welke strategie moet ik kiezen?

Verbinden met resultaat
De kaarten lijken opnieuw geschud. Trekken de geldschieters (gemeenten, UWV) zich terug op eigen terrein en gaan zij het vooral zelf doen? Staat straks het private deel buitenspel? Waar blijft de opgebouwde deskundigheid? Of is er nog ruimte? Voor nieuwe verbindingen bijvoorbeeld. Voor echte innovatie.

Re-integratiePartner gelooft dat een proactieve inzet en durf voor innovatie kansen schept. In een nieuw ontwerp van de branche. Met behoud van al het goede. Met frisse blik op vernieuwing en verbetering. En optimale kansen voor publiek én privaat.

Concrete inspiratie en co-creatie
Re: Invent Re-integratie 2012 is kleinschalig van opzet. Met maximaal 50 deelnemers uit verschillende delen van de re-integratieketen gaan we voor uitwisseling, verbinding, ontwikkeling en vermenigvuldiging.

Met als resultaat: samenwerking, ideeën, handvatten voor innovaties en oplossingen, voor de branche én voor uw eigen organisatie.

Voor de m/v van de praktijk
Nu even geen bobo’s en hoogdravende taal, maar handen uit de mouwen en stappen zetten.
Re: Invent is gericht op iedereen die re-integratie een warm hart toe draagt:
ondernemers, professionals, consulenten, klant- en casemanagers, leidinggevenden, raadsleden ...
werkzaam bij gemeenten, werkgevers, verzekeraars, UWV, re-integratiebedrijven, uitzendbureaus, SW-bedrijven etc.

Re: Invent biedt u:

 • Sprekers uit de praktijk
 • Gelijkgestemden, vakcollega’s met hart voor de zaak
 • Alle ontwikkelingen in één middag op een rij
 • Een frisse, praktische blik op de toekomst

Hoe en waar?

 • Datum
  donderdag 5 april 2012
 • Tijdstip
  9.30 uur – 12.30 uur
  (zaal open 9:15 uur)
 • Plaats
  De Rotonde te Enspijk
  (A2 bij Geldermalsen)
 • Kosten
  € 195,- p.p. / €325,- voor 2!
 • aansluitend gratis lunchbuffet

Doe mee! 

Wat kunt u op Re: Invent Re-integratie 2012 verwachten?

 • Veel inspiratie voor een actieve aanpak van uw eigen toekomst
 • Onmisbare feiten, actualiteiten en trends op de arbeids- en re-integratiemarkt
 • De veranderende spelregels van de overheid op een rij
 • Sparren en verbinden met vakcollega’s
 • Meer over de noodzaak van innovatie nu
 • Manieren om innovaties te realiseren
 • Het nut en het hoe van samenwerken
 • Handvatten voor een toekomstbestendige strategie
 • Uw eigen Next Step: wat gaat u nu als eerste doen?

Re: Invent wordt van informatieve, prikkelende en activerende input voorzien door onder meer

 • Klaas Folkerts, senior beleidsmedewerker gemeente Rotterdam, initiator Gilde Re-integratie, blogger op Werklust;
 • Roel Westra, ondernemer en arbeidsdeskundige, initiatiefnemer van Westra Werkzaken, het Behoudburo en het Centrum voor Menskracht. Roel is een echte ideeënman en een beslisser. Zijn werkwijze laat zich omschrijven als: snel, vernieuwend en praktisch. Hij vindt het boeiend om met bedrijven in gesprek te gaan over de optimale inzet van medewerkers.
 • Jos Borsboom, Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, stimuleert en begeleidt mkb via tal van innovatieprojecten,
 • Mark Veldpape, Questionmarks, inspirator, co-ondernemer, innovator én
 • Mejo Huizer, marktinnovator en ondernemer Re-integratiePartner

 

 

Aanbod voor zorgenvrije begeleiding

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.


Meer

UWV Inkoopkader 2016 definitief: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend is het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 van UWV definitief geworden. Daarmee is de inschrijving voor re-integratiebedrijven gestart. Zij hebben tot 15 mei de tijd om aan alle eisen en formaliteiten te voldoen. Het is wel weer even anders dan afgelopen jaren, maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.


Meer

Nieuw werkaanbod voor re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren. Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving: aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

Meer

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op uw maat.

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.


Meer

Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

Meer