TRENDS

Trendwatching is hot. Het heeft weliswaar het twijfelachtige imago van de weersvoorspellingen, maar toch wordt er veel naar gekeken en geluisterd.

En rekening mee gehouden. U kunt een trend immers als gevaar beschouwen en u er tegen wapenen. Maar ook als uitdaging en meesurfen op de veranderingen.


Re-integratiePartner heeft ontwikkelingen in de afgelopen jaren beoordeeld op hun toekomstige waarde.

Wat zal er dit jaar verder gaan?

Wat zal er aan de oppervlakte komen?

Wat zal verdwijnen of minder belangrijk worden?

Het zijn zeven trends geworden. Ontwikkelingen die elkaar soms zullen versterken, dan weer tegenspreken. De markt van re-integratie is tot nu toe zeer divers geweest. Dat zal de komende jaren niet anders worden.

De kunst van het ondernemen in deze markt is vooral de kunst om op basis van de eigen consistente waarden en uitgangspunten in de veranderende actualiteit voortdurend nieuwe visies te creëren, waaruit echte innovaties kunnen opbloeien.

Deze trendwatching kan u daarbij helpen.

  1. Verschuiving van re-integratie naar mobiliteit.
  2. Employability van baan- naar werkzekerheid.
  3. Opdrachtgevers willen vraaggerichte diensten.
  4. Opdrachtgevers willen duurzame resultaten.
  5. Klanten vragen echte betrokkenheid.
  6. De vraag naar op werk gerichte diensten neemt in met name de 2e helft van 2009 sterk toe.
  7. De economische recessie vraagt om echte innovatieve arbeidsmarktoplossingen.

Klik hier door naar de gratis white paper 'Trends die re-integratie veranderen in 2009 en verder' >>

Aanbod voor zorgenvrije begeleiding

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.


Meer

UWV Inkoopkader 2016 definitief: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend is het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 van UWV definitief geworden. Daarmee is de inschrijving voor re-integratiebedrijven gestart. Zij hebben tot 15 mei de tijd om aan alle eisen en formaliteiten te voldoen. Het is wel weer even anders dan afgelopen jaren, maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.


Meer

Nieuw werkaanbod voor re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren. Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving: aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

Meer

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op uw maat.

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.


Meer

Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

Meer