UWV Re-integratie 2016-20

Nieuw werkaanbod voor

re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren.  Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving:  aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

UWV heeft voor de gelegenheid een nieuw Inkoopkader opgesteld. Dit was nodig omdat het huidige Inkoopkader al weer dateert van 2012 en de bijbehorende contracten per 1 juli 2016 aflopen. Dat laatste wil overigens zeggen dat er dan geen nieuwe opdrachten meer worden verstrekt; lopende trajecten en diensten kunnen gewoon worden afgerond.  

Twee 'nieuwe' diensten

Het inkoopkader betreft de re-integratie van zieken (ZW), arbeidsongeschikten (AG) en Wajongers, is resultaatgericht en heeft als uitgangspunt dat de begeleiding kwalitatief hoogwaardig is.

Het omvat concreet twee re-integratiediensten:

  1. ‘Werkfit maken’ - het uitvoeren van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten , en
  2. ‘Naar werk’ -  het verstrekken van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant daadwerkelijk te plaatsen in werk en hem vervolgens aan het werk te houden.

Klant kiest re-integratiebedrijf

Het huidige Inkoopkader 2012 voorziet in teveel standaard trajecten en diensten. UWV wil met het nieuwe Inkoopkader meer maatwerk voor de klant bereiken. Het gevolg hiervan is dat UWV niet langer vooraf vastgestelde standaardtrajecten zal afnemen, maar per klant wil onderzoeken wat nodig is om de kans op een werk te verhogen. Naast de flexibele opzet en inhoud van de re-integratieactiviteiten streeft UWV ook naar meer  maatwerk door  ook de keuze voor een opdrachtnemer door de klant zelf (mee) te laten bepalen.

Standaard prijs ... per uur

Dat een dienst meer maatwerk is, betekent ook dat de prijs niet meer standaard is. UWV is daarom overgestapt op een kostprijs per uur. Daarvoor is geen concurrerende offerte nodig. De uurprijs  is voor iedere aanbieder gelijkgesteld en door UWV vastgesteld op €75 ex btw (vergelijkbaar met het jobcoachtarief).  

Publicatie Inkoopkader 2016-2020

Re-integratiebedrijven kunnen zich bij UWV registreren om in aanmerking te komen voor de nieuwe re-integratiediensten. Dit geldt ook voor de huidige aanbieders/contractanten.

Klik hier voor de integrale tekst van het Inkoopkader 2016-2020

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor iedereen

Het is wel weer even anders en ook nog niet helemaal helder: het definitieve Inkoopkader wordt  immers pas 11 maart gepubliceerd. Dat komt doordat er eerst nog een vragen en wijzigingsronde is.
Maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.

 

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en

zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.

 

Op verzoek van enkele bedrijven gaan wij hen ook deze keer weer voortvarend en deskundig  begeleiden. Omdat er nu niet echt sprake is van concurrentie – het gaat immers vooral om voldoen aan de gestelde eisen – is er ruimte voor meer opdrachtgevers.

 

Denkt u dat dit ook voor u een mooie kans biedt op werk voor de komende vier jaren?

 

Dan zijn wij u graag van dienst met onze expertise en ondersteuning.

Klik hier om u vrijblijvend aan te melden via email

Doe het samen met onze ondersteuning

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op  uw maat. ,

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.

 

Klik hier om u vrijblijvend aan te melden via email


Aanbod voor zorgenvrije begeleiding

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.


Meer

UWV Inkoopkader 2016 definitief: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend is het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 van UWV definitief geworden. Daarmee is de inschrijving voor re-integratiebedrijven gestart. Zij hebben tot 15 mei de tijd om aan alle eisen en formaliteiten te voldoen. Het is wel weer even anders dan afgelopen jaren, maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.


Meer

Nieuw werkaanbod voor re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren. Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving: aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

Meer

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op uw maat.

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.


Meer

Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

Meer