WERK-WIJZERS - Ideeën die mensen aan het werk kunnen houden of brengen


"Crisis? What crisis?" Wat de individuele consument nog niet zo voelt, is wel aan het gebeuren. Verdubbeling van de werkloosheid in een jaar tijd: 3-400.000 extra werkzoekende mensen dit jaar er bij.

Van werk naar werk zijn oplossingen die maar tendele zullen werken. Er moet immers ander werk zijn om dat te laten slagen. Het werk dat er nog is, betreft vooral kwalitatieve vacatures, die moeilijk snel zijn in te vullen.

Intussen zitten de creatieven niet stil. Talloze ideeën worden geopperd en uitgewerkt om nieuwe banen te creëren, al dan niet als tijdelijke opvang bedoeld.

Wat heeft de re-integratiebranche in te brengen?
Gewoon wachten op de werkzoekenden die komen gaan?  

Re-integratiePartner denkt graag pro-actief mee.
Deze nieuwsrubriek probeert allerlei ideeën en plannen te verzamelen. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kleine gemeenten maken banen bij plaatselijke ondernemers
Drie Gelderse gemeenten stellen een ambtenaar aan om mensen die geen werk hebben zo effectief mogelijk aan een werkgever te koppelen. Plaatselijke ondernemers stellen daartoe 30 banen beschikbaar.
Lees verder »

€5.000 voor werkgever bij aannemen bijstandsgerechtigde
De gemeente Zwolle geeft werkgevers 5000 euro subsidie als zij bijstandsgerechtigden een vaste baan aanbieden. Daarmee hoopt zij de kosten van een duur reïntegratietraject te voorkomen.
Lees verder »

Maatregelen kabinet tegen economische crisis
Op 25 maart 2009 heeft het kabinet het pakket maatregelen ter bestrijding van de economische crisis bekend gemaakt. Het gaat zowel om nieuwe regelingen als om uitbreiding van bestaande regelingen. Voor een aantal bestaande subsidies komt meer geld beschikbaar.
Lees verder »

Universiteiten stimuleren economie
De universiteiten kunnen stevig bijdragen aan de kennissector en daarmee de economische gezondheid stimuleren. Zij zien drie manieren waarop dat kan: het behouden van talent, het duurzaam en kieskeurig versterken van de kenniseconomie en het versnellen van investeringen waarvan nut en noodzaak vaststaan.
Lees verder »

Werklozen vroegtijdig voorsorteren voor een toekomstbestendige baan.
Of de crisis nu aanhoudt of niet, (semi)overheidsinstellingen in Rotterdam krijgen de komende jaren genoeg vacatures. De havenstad wil mensen die werkloos worden daarom aan een baan helpen als leraar, buschauffeur, verpleger of agent.
Lees verder »

Vakbonden willen naar een echt duurzame, evenwichtige economische ordening
Snel handelen is nu geboden om te voorkomen dat de recessie zich verdiept en verlengt. Investeren is nodig en wel nu. De vakbonden willen met hun Actieplan 'Samen de crisis te lijf' dat regering en werkgevers snel aan de slag gaan.
Lees verder »

Aanbod voor zorgenvrije begeleiding

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.


Meer

UWV Inkoopkader 2016 definitief: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend is het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 van UWV definitief geworden. Daarmee is de inschrijving voor re-integratiebedrijven gestart. Zij hebben tot 15 mei de tijd om aan alle eisen en formaliteiten te voldoen. Het is wel weer even anders dan afgelopen jaren, maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.


Meer

Nieuw werkaanbod voor re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren. Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving: aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

Meer

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op uw maat.

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.


Meer

Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

Meer